GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn

Website: ttgdtxlucngan.edu.vn

Email: ttgdtxlucngan@bacgiang.edu.vn

Điện thoại : 02043882260

       Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp - Giáo dục thường xuyên huyện  Lục Ngạn tọa lạc trên mảnh đất thuộc khu Hà Thị, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trung tâm ra đời vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, khi đất nước đang bước vào những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới nên còn bộn bề những khó khăn, vất vả. Tiền thân là Trường Phổ thông lao động huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc. Đến tháng 11/1993, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn chính thức ra đời và trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Lục Ngạn quản lý. Những năm đầu, trung tâm chỉ có vẻn vẹn 3 thầy, cô giáo với 25 học sinh. Cơ sở vật chất nghèo nàn, không có lớp học do trung tâm tiếp nhận lại kho lương thực cũ của huyện. Thầy và trò ngày ngày cắp sách giảng dạy và học tập nhờ tại trường THCS Chũ 2 (nay là trường THCS Trần Hưng Đạo).

     Đến tháng 8/1997 thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 29/8/1997 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập trung tâm GDTX cấp huyện trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý. Năm 1998, trung tâm đã được đầu tư xây một dãy nhà cấp 4 với 04 phòng học. Kế từ đó, thầy và trò đã chấm dứt cảnh ngày ngày cắp sách đi học nhờ. Cũng từ đó, cơ sở vật chất, trường lớp học được các cấp quan tâm đầu tư ngày càng khang trang hơn. Đội ngũ giáo viên cũng đã được củng cố về số lượng và chất lượng vì vậy hang năm đã thu hút được khá đông học sinh vào học tại đây.

     Đến tháng 6/2006, thực hiện Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 05/6/2006, của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ,  trung tâm được đổi tên thành Trung tâm GDTX-DN huyện Lục Ngạn. Kể từ năm 2006 trung tâm gánh vác thêm trọng trách mới đó là: vừa dạy học chương trình GDTX cấp THPT vừa đảm nhiệm công tác đào tạo nghề. Cũng từ thời điểm này, trung tâm bắt đầu chương trình liên kết đào tạo nghề hệ trung cấp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS tham gia học chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm. Đứng trước nhiệm vụ mới, đòi hỏi Ban Giám đốc phải có tư duy mới, cách làm mới. Người đi đầu giúp trung tâm có bước tiến mới là cô Hoàng Thị Đức - Nguyên Giám đốc trung tâm. Cô đã cùng với Ban Giám đốc không ngừng học hỏi, tìm ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo nghề như: Tìm trường có chất lượng để liên kết đào tạo, đưa ra những giải pháp mới nhằm quản lý tốt chất lượng đào tạo, tìm kiếm doanh nghiệp giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề. Sau 12 năm thực hiện mô hình GDTX-DN (2006-2018), những lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp đã có việc làm ổn định, có tay nghề tốt để có thể tự mở nghề kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp trung tâm có được quy mô ngày càng lớn mạnh.

     Để phù hợp với Luật giáo dục nghề nghiệp mới, năm 2016, thực hiện Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Trung tâm được đổi tên thành “Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn”.

   

I. Vị trí, chức năng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có chức năng đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp; giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. Quản lý Nhà nước đối với Trung tâm

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện huyện Lục Ngạn do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp, quản lý và hướng dẫn về chuyên môn GDTX, hướng nghiệp.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn chuyên môn về đào tạo nghề ngắn hạn và liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, giới thiệu việc làm theo thẩm quyền.

III. Nhiệm vụ của Trung tâm

 1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và trung cấp nghề.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

5. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

6. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

8. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

10. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

IV. Quyền hạn của Trung tâm

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

V. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Giám đốc: Phụ trách chung.

2. Phó Giám đốc: 02 người được phân công cụ thể như sau:

- 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác Giáo dục thường xuyên.

3. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Tổ Hành chính-Tổng hợp;

- Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp;

- Tổ Giáo dục thường xuyên;