Nhạc bài quốc tế ca (Nhạc và lời )

Tài liệu đính kèm: Tải về

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, 

Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. 

Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. 

Quyết phen này sống chết mà thôi. 

Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành.

Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.

Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.

Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. 

L’In – ter – na – ti – o – na - le sẽ là xã hội tương lai.

Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai.

L’In – ter – na – ti – on - le sẽ là xã hội tương lai.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 9
Tháng 08 : 20
Năm 2021 : 100.185