Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp công nghệ ô tô khóa 2017-2020