PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẮC THĂNG LONG KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ HỌC SINH TRUNG TÂM NGÀY 9/7/2020