• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX LỤC NGẠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

(Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 1993-2018)

Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

 

I.  SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

1. Đặc điểm, tình hình.

- Địa điểm trụ sở:

Địa chỉ: Khu Hà Thị, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

Điện thoại: (0204)3882.660

E.mail: ttgdtxlucngan@bacgiang.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn, tiền thân là Trường Phổ thông lao động, Trường Bổ túc cán bộ huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc. Đến năm 1993, được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn, đến năm 1997 Trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang. Năm 2016, theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Trung tâm chính thức mang tên “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn”. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã trở thành một cơ sở giáo dục lớn, có uy tín trong và ngoài tỉnh.

- Về cơ cấu tổ chức:

+ Trung tâm có tổng số 20 cán bộ, giáo viên, trong đó Ban Giám đốc: 03 người (1 Giám đốc và 2 phó Giám đốc); 03 tổ chuyên môn: Tổ Giáo dục thường xuyên; Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp, tổ Hành chính - tổng hợp. giáo viên có 15 đồng chí; nhân viên hành chính có 02 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 01/20 đ/c = 5.0%, Đại học 17/20 đ/c = 85%; Cao đẳng 2/20 đ/c = 10 %.

+ Tổng số: 871 học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT; 871 học viên theo học nghề hệ Trung cấp và gần 2500 học viên tham gia các loại hình đào tạo khác.

+ Trung tâm có Chi bộ gồm 12 đảng viên;  Công đoàn: 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên là đoàn viên công đoàn; Đoàn Thanh niên: có 1 chi đoàn giáo viên và 22 chi đoàn học sinh Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

- Về cơ sở vật chất:  Diện tích đất 10.180 m, có 17 phòng học và đầy đủ các phòng làm việc, phòng chức năng , thư viện phục vụ cho cán bộ giáo viên công nhân viên đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động quản lý và dạy học tương đối đầy đủ và hiện đại.

2. Chức năng, nhiệm vụ:  

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng lựa chọn chương trình và hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng, tạo cơ hội học tập cho mọi người lao động. Dạy nghề phổ thông, nghề xã hội và giáo dục hướng nghiệp, liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp cho học viên đang theo học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại trung tâm.

II.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

  1. Những thành tích đạt được

1.1. Về kết quả công tác Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

1.1.1. Quy mô lớp học, học viên:

Trong năm 05 năm gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục hướng nghiệp nên hàng năm trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh được giao từ 10 đến 20% so với kế hoạch, số lượng học sinh năm sau tăng cao hơn năm trước. năm học 2013-2014: trung tâm có số lớp là 16, số học viên 654, đến năm học 2017-2018: số lớp 22 (tăng 6 lớp so với năm học 2013-2014), số học viên là 871 (tăng 217 học viên so với năm học 2013-2014). Cụ thể:

 

Năm học

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Số lớp

16

17

17

19

22

Số học viên

654

550

610

769

871

 

1.1.2. Chất lượng giáo dục

Trung tâm đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học; dạy học, kiểm tra, đánh giá học viên theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình GDTX cấp THPT; chỉ đạo giáo viên phân loại học viên để bồi dưỡng, kèm cặp, kết hợp với gần gũi động viên để các em bớt mặc cảm và tự ti. Chính vì vậy chất lượng giáo dục toàn diện đã được nâng lên năm sau cao hơn năm trước. Về học lực: năm học 2013-2014: khá chiếm 2.4%, trung bình 76.6%, yếu 21%; đến năm học 2017-2018: khá chiếm 15.7% (tăng 13.3 % so với năm học 2013-2014) trung bình 80.7% (tăng 4.1% so với năm học 2013-2014), yếu 3.6% (giảm 17.4% so với năm học 2013-2014). Về hạnh kiểm: năm học 2013-2014: tốt 21.6%, khá 55.4%, trung bình 18.6%; đến năm học 2017-2018: tốt chiếm 26.9% (tăng 5.3% so với năm học 2013-2014), khá 60.3% (tăng 4.9% so với năm học 2013-2014), trung bình 12.8% (giảm 5.8% so với năm học 2013-2014). Đặc biệt, trung tâm không có học viên xếp loại hạnh kiểm yếu, kém, không có học viên mắc các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật hay bạo lực học đường. Cụ thể:

a. Chất lượng xếp loại học lực:

 

Năm học

Tổng số

Khá

T.Bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2013-2014

654

16

2.4

501

76.6

137

21

0

0

2014-2015

550

19

3.5

473

86

58

10.5

0

0

2015-2016

610

24

3.9

551

90.4

35

5.7

0

0

2016-2017

769

59

7.7

680

88.4

30

3.9

0

0

2017-2018

871

136

15.7

703

80.7

32

3.6

0

0

TB cộng

3454

254

7.4

2908

84.2

292

8.4

0

0

 

b. Chất lượng đạo đức

Năm học

TS học viên

Tốt

Khá

T.Bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2013-2014

654

141

21.6

362

55.4

122

18.6

0

0

2014-2015

550

151

28.2

305

57

79

14.8

0

0

2015-2016

610

192

31.5

357

58.5

61

10

0

0

2016-2017

769

207

26.9

452

58.8

110

14.3

0

0

2017-2018

871

234

26.9

525

60.3

112

12.8

0

0

TB cộng

3454

925

26.8

2001

57.9

484

14.0

0

0

c. Kết quả thi tốt nghiệp hàng năm

Năm học

Tổng số thí sinh

tham gia dự thi

Tỷ lệ đỗ  tốt nghiệp

 
 

SL

%

 

2013-2014

204

201

98.5%

 

2014-2015

183

179

97.81%

 

2015-2016

187

182

97.32%

 

2016-2017

143

134

93.71%

 

2017-2018

237

231

97.47%

 

Tỷ lệ học viên lên lớp hàng năm đều chiểm từ 97 đến 99%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đều đạt từ 93% trở lên (năm học 2013-2014: 98.5%, năm học 2014-2015: 96.8%, năm học 2015-2016: 97.3%; năm học 2016-2017: 93.8%  và luôn nằm trong tốp có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất trong khối GDTX của tỉnh Bắc Giang).

 

1.2. Kết quả công tác đào tạo nghề

1.2.1.Quy mô ngành nghề đào tạo, học sinh theo học nghề hệ Trung cấp

Trong nhiều năm qua Trung tâm không ngừng phấn đấu để đáp ứng nhu cầu học tập nghề nghiệp (hệ Trung cấp) cho học viên theo học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, tạo điều kiện tối đa  cho học viên được theo học nghề mình yêu thích và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Năm học 2013-2014: trung tâm đào tạo 6 nhóm nghề chính đó là:  May Công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ khí, CN Hàn, điện tử và Công nghệ ô tô với số lớp 20, số học viên 536, đến năm học 2017-2018: trung tâm đào tạo 8 nhóm nghề chính: May CN, Điện CN, Kỹ thuật điện lanh, CN Hàn, Điện tử, Công nghệ ô tô, Vận hành máy xúc và Kỹ thuật chế biến món ăn với số lớp 35 (tăng 15 lớp so với năm học 2013-2014) và số học viên 871 (tăng 335 học viên so với năm học 2013-2014) chiếm 100% số học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT. Cụ thể:

 

S TT

Các loại hình học tập

Năm học

2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

 Dạy nghề trung cấp

20

536

20

478

24

568

31

761

35

871

TS mới (Lớp 10)

7

200

6

174

11

276

14

382

11

307

1

Nghề May

3

94

4

105

6

128

9

213

8

220

2

Nghề điện CN, DD

0

0

0

0

0

0

1

31

1

27

3

Nghề CN Hàn

1

14

2

27

3

49

3

52

3

47

4

Nghề CN  ô tô

3

81

3

85

3

88

4

120

5

133

5

Nghề điện tử

11

312

10

239

11

274

11

268

12

293

6

Nghề cơ khí

1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Kỹ thuật điện lạnh

0

0

0

0

1

26

2

55

3

82

8

Vận hành máy xúc

0

0

0

0

0

0

1

18

2

41

9

Chế biến món ăn

0

0

0

0

0

0

0

0

1

28

 

Hiện tại, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn  đang thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các trường cao đẳng trong và ngoài tỉnh như: Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng nghề Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, Cao Đẳng nghề Công nghệ Đông Anh - Hà Nội, Đại học Sao Đỏ, Trung cấp nghề cơ giới đường bộ Hải Dương, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh. .. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết với các đơn vị khác mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn,....

* Chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau tôt nghiệp: Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các trường liên kết đào tạo quản lý chặt chẽ về thời gian và chất lượng các giờ lên lớp, giờ thực hành của giáo viên bộ môn, đồng thời phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp nghề kết hợp với chủ nhiệm các lớp văn hoá nên đã quản lý được chặt chẽ học viên; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, có từ 13 đến 15% học viên đạt học lực khá, giỏi và được các trường liên kết cấp học bổng. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hàng năm đều đạt 100%. Đặc biệt, trung tâm đã phối hợp cùng với các trường liên kết đào tạo liên hệ với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp nên tỷ lệ học viên có việc làm hàng năm đều rất cao, đạt trên 90%, số còn lại các em có thể tự mở cửa hàng kinh doanh tại địa phương. Có thể nói, do làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm nên học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đã hào hứng đăng ký vào học tại trung tâm, đến năm học 2017-2018 đã có 100% các em tham gia học nghề một cách tích cực. Đây chính là điểm mấu chốt góp phần làm cho trung tâm có quy mô trường, lớp lớn nhất trong khối GDTX của tỉnh Bắc Giang và là điểm đến thăm quan, học tập kinh nghiệm của nhiều tỉnh bạn.

 

Năm học

Số lượng, tỷ lệ học viên tốt nghiệp trung cấp nghề và có việc làm

Học viên đỗ tốt nghiệp

Học viên có việc làm

Số dự thi

Số tốt nghiệp

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

2013-2014

168

168

100%

155

92.26%

2014-2015

154

154

100%

145

94.15%

2015-2016

148

148

100%

138

93.24%

2016-2017

137

137

100%

126

91.79%

2017-2018

238

238

100%

220

92.44%

           

            1.2.2. Kết quả dạy nghề phổ thông, nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

            Trong những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trông công tác dạy nghề phổ thông và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Các nghề được giảng dạy gồm: May công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ khí, Chăn nuôi thú y… đáp ứng được nhu cầu việc làm tại địa phượng. Cụ thể

 

Năm học

Ngề phổ thông

Nghề ngắn hạn

Số lớp

Số học viên

Số lớp

Số học viên

2013-2014

6

192

8

240

2014-2015

8

185

2

60

2015-2016

7

149

9

263

2016-2017

11

243

0

0

2017-2018

12

327

0

0

 

1.3. Kết quả công tác bồi d­ưỡng cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

          Trong những năm học vừa qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu số lượng, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học cho người học và người lao động trên địa bàn huyện Lục Ngạn và các huyện lân cận. Hàng năm Trung tâm có từ trên 1000 đến trên 2000 lượt học viên được bồi dưỡng Tiếng Anh, Tin học, bao gồm Tiếng Anh cơ bản (bậc 1, bậc 2), Tin học ứng dụng cơ bản cho học viên đang theo học chương trình GDTX câp THPT tại Trung tâm và cán bộ, giáo viên các cơ quan, ban ngành, trường học trong và ngoài huyện. Cụ thể:

 

STT

Loại hình, cấp độ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Lớp

HV

Lớp

HV

Lớp

HV

Lớp

HV

Lớp

HV

1

Tiếng Anh bậc 1

17

665

16

540

17

613

19

769

22

871

2

Tiếng Anh bậc 2

0

0

0

0

3

94

4

131

10

377

3

Tin học ứng dụng  cơ bản

17

668

17

552

20

753

22

879

29

1152

1.4. Kết quả công tác đào tạo đội ngũ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố con người, đặc biệt là vai trò của nhà giáo đối với sự phát triển của giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong những năm qua, Trung tâm luôn quan tâm tổ chức  thi giáo viên giỏi cấp cơ sở và động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. Kết quả cụ thể

 

Năm học

Tổng số giáo viên

Giáo viên giỏi các cấp

Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp

Cấp cơ sở

cấp tỉnh

2013-2014

15

3

2

33.33%

2014-2015

13

5

2

53.85%

2015-2016

15

5

4

60%

2016-2017

13

5

4

69.2%

2017-2018

15

6

4

66.67%

  Trong 5 năm vừa qua, công tác đào tạo bỗi dường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên và nhân viên đạt được nhiều kết quả đáng kể như sau: 1 cán bộ quản lý học xong chương trình Thạc sĩ Quản lý giáo dục, 1 cán bộ quản lý đang theo học Thạc sỹ Quản lý giáo dục; 2 cán bộ, giáo viên tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Từ năm học 2013-2014, biên chế của Trung tâm luôn ổn định ở mức 20 đến 21 người. Trong 5 năm qua, có 6 giáo viên, nhân viên thuyên chuyển công tác, 6 giáo viên, nhân viên đến nhận công tác; tính đến đầu năm học 2017-2018, Trung tâm có 20 cán bộ giáo viên và nhân viên trong biên chế, 23 gián viên, nhân viên hợp đồng.        

2. Những biện pháp đã thực hiện; các phong trào thi đua đã được áp dụng

2.1. Những biện pháp đã thực hiện

Để đạt được những thành tích xuất sắc trên các mặt, chi bộ Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên Trung tâm, triển khai thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả trên các mặt như sau: 

Một là: Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch: Hàng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm đã xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch hoạt động chung của đơn vị, kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn, của các tổ chức, đoàn thể và của từng mảng hoạt động sát với thực tiễn, chi tiết, cụ thể, rõ người, rõ việc, mang tính khả thi cao. Vì vậy, kết thúc năm học tất cả kế hoạch của Trung tâm được thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả cao.

          Hai là:  Quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          - Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống: Hàng năm, Trung tâm luôn quan tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú (thi tìm hiểu, sân khấu hóa, thăm quan, sinh hoạt ngoại khóa…); thực hiện đều đặn sinh hoạt tập thể theo chủ đề vào các giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp để giáo dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ cũng như giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, chất gây nghiện, đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức thực hiện nội quy, nền nếp của Trung tâm. Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì thoạt động nền nếp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá xếp loại thi đua việc thực hiện kỷ cương nền nếp các lớp học viên trong các buổi học; tổ chức cho 100% học viên viết cam kết thực hiện nghiêm túc Luật an toàn giao thông và không vi phạm các quy định khác của Pháp luật

          - Công tác giáo dục văn hóa:  Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo Tổ Giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động dạy, học của tổ nhóm chuyên môn theo từng tháng, từng tuần chi tiết cụ thể bám sát nhiệm vụ năm học. Các cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ và cả năm học. Kế hoạch luôn đảm bảo chi tiết, thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện, phương thức tiến hành, điều kiện cần thiết, chỉ tiêu phấn đấu… Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng chương trình chi tiết các môn học cho phù hợp với đối tượng học viên tại Trung tâm nhưng phải đảm bảo bám sát chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình GDTX cấp THPT.

          - Công tác giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề: Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học viên theo chương trình quy định và theo mùa thi, nhất là học sinh khối 12 để thực hiện tốt công tác phân luồng học viên sau tốt nghiệp THPT.

- Công tác giáo dục thể chất, quốc phòng, y tế và vệ sinh môi trường:  Trung tâm phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho học viên, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục quốc phòng theo hướng dẫn của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo        

          Ba là: Thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo: Trong các năm học vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Chất lượng liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp tại Trung tâm không ngừng được nâng cao do làm tốt công tác phối hợp với các trường liên kết đào tạo trong việc quản lý chất lượng đào tạo. Trong những năm học qua, Trung tâm cũng đã được đón đoàn công tác của các Sở GD&ĐT Thái Bình, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bắc Kạn... về thăm quan và học tập kinh nghiệm... Điều đó chứng tỏ chất l­ượng đào tạo các loại hình của Trung tâm đã được xã hội thừa nhận.

Bốn là, Làm tốt công tác tuyển sinh: Tăng cường công tác tuyên truyền về mô hình Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn trong việc tổ chức tư vấn, giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS, đặc biệt là học sinh lớp 9 trước khi các em tốt nghiệp THCS đồng thời lồng ghép với công tác tư vấn tuyển sinh nên đã thu hút được đông đảo học sinh theo học tại trung tâm. Bằng những cố gắng đó, Trung tâm đã duy trì được các lớp học, sĩ số học viên luôn vượt kế hoạch được giao.

Năm là: Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục: Thông qua hội nghị cha mẹ học viên, tích cực tuyên truyền sâu rộng về công tác xã hội hóa giáo dục để mọi người hiểu được công tác giáo dục là của toàn xã hội. Vì thế, mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội đều phải có trách nhiệm chăm lo, xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục bằng những việc làm cụ thể. Xây dựng và thực hiện việc gắn kết ba môi trường giáo dục: Nhà trường- Gia đình - xã hội, thường xuyên giữ mối quan hệ với ban đại diện Hội cha mẹ học viên giáo dục và động viên khích lệ các em học sinh tích cực học tập.

          Sáu là: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động dạy và học: Trong những năm học vừa qua, Trung tâm đã tranh thủ các nguồn lực xây dựng được 1 khu nhà lớp học - xưởng thực hành với 14 phòng học có sức chứa 600 người, làm mới 2 nhà để xe cho học viên với diện tích trên 700 m2, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như máy chiếu, máy vi tính, bàn ghế học tập và làm việc cho cán bộ giáo viên và học sinh, mua bổ sung sách, tài liệu tham khảo, đồ dùng, thiết bị học nghề phục vụ cho học tập.

Bảy là, Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên: Đến nay, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên có đủ năng lực chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hiện Trung tâm có 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng thành thạo CNTT vào công tác và giảng dạy. 100% giáo viên tích cực tham gia hội giảng trong các đợt thi đua, 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, 100% cán bộ, giáo viên tích cực tự học tin học, ngoại ngữ (có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, Tin học ứng dụng cơ bản), tích cực làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

          2.2. Các phong trào thi đua đã được áp dụng

          Hàng năm, Trung tâm chỉ đạo 100% giáo viên, học viên tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Chuyên môn và Công đoàn Trung tâm đã phối hợp phát động nhiều đợt thi đua "Dạy tốt, học tốt" nhân dịp các ngày lễ trong năm như: Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đợt thi đua nhân kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3 .. đã đuợc 100% giáo viên hưởng ứng nhiệt tinh, qua đó đã có rất nhiều giờ dạy hay áp dụng đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

   Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện việc đổi mới công tác thi đua khen th­ưởng với trọng tâm là đối mới phư­ơng pháp đánh giá, xếp loại thi đua hàng thang, hàng kỳ và cuối năm học. Xây dựng kế hoạch sát với thực tế của đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sau mỗi đợt phát động phong trào thi đua có tổng kết, đánh giá và bình xét công bằng, công khai, khách quan và khoa học. Đổi mới nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên, bình xét đánh giá thi đua tập thể, cá nhân thực chất, không cào bằng và tránh tiêu cực.

          Thực hiện tốt việc khen thưởng cho học sinh tiên tiến sau mỗi học kỳ, thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh tuyên dương, khen thưởng cho học sinh có nhiều cố gắng trong học tập từng tuần, từng tháng và tích cực tham gia hoạt động tập thể. Tuyên dương, khen thưởng giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp.       Hàng năm, có 10% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Hàng năm, mọi chế độ chính sách của ngành và đơn vị đều được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ, công bằng, chính xác; các chế độ tiền lương, phụ cấp các loại, tiền thưởng, tiền làm thêm ngoài giờ được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng với quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Mặt khác, Trung tâm động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên làm thêm ngoài giờ, tiết kiệm xây dựng quỹ phúc lợi nhằm duy trì thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Do vậy, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên và nhân viên Trung tâm được khá ổn định. 

 

          3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm luôn có ý thức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và trách nhiệm của công dân nơi cư trú. Trong những năm qua, trung tâm không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo bị xử lý kỷ luật; 100% gia đinh nhà giáo đạt danh hiệu gia đình Văn hoá; trung tâm luôn được công nhận danh hiệu Cơ quan văn hoá. Thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là luật ATGT; học viên trung tâm không mắc các tệ nạn xã hội và không có tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong học viên trung tâm.

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên và học sinh trung tâm còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo khác như hiến máu tình nguyện, đã có 35 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện; ủng hộ đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

          4.1. Chi bộ Đảng: Chi bộ Đảng Trung tâm luôn chú trọng việc bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, tích cực trong công tác xây dựng đảng, mỗi năm đều lựa chọn và cử từ 2 đên 3 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lựa chọn kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới, góp phần củng cố tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh. Kết quả xếp loại hàng năm, 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh.

4.2. Công đoàn: Công đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo tới đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ, giáo viên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên. Hàng năm công đoàn được Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang công nhận danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

          4.3. Đoàn Thanh niên.

Đoàn thanh niên Trung tâm gồm 22 chi đoàn học viên và 1 chi đoàn giáo viên với khoảng 600 đoàn viên. Trong 5 năm qua, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn do các cấp Đoàn phát động. Xếp loại thi đua hàng năm Đoàn thanh niên Trung tâm đều được Huyện đoàn Lục Ngạn công nhận danh hiệu Vững mạnh xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen của Đoàn cấp trên.

          III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Danh hiệu thi đua trong 5 năm gần đây

 

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành QĐ

2014-2015

Cờ thi đua UBND tỉnh

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2016-2017

Cờ thi đua UBND tỉnh

Quyết định Số 462/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1237QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

 

2. Hình thức khen thưởng

 

Năm học

Hình thức khen

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012-2013

Bằng khen

Quyết định số: 2073/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

2013-2014

Giấy khen

Quyết định số 579/QĐ-GD&ĐT ngày 31/7/2014 của sở GD&ĐT Bắc Giang

2014-2015

Bằng khen

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang

Giấy khen

Quyết định số 415/QĐ-SGD&ĐT  ngày 11/5/2015 của Giám đốc sở GD&ĐT Bắc Giang

2016-2017

Bằng khen

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

Để ghi nhận thành tích xuất sắc đã đạt đ­ược trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp xét trình Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm.

Ảnh tập thể thầy, cô trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website