• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX LỤC NGẠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham luận:“Nâng cao chất lượng đào tạo nghề  ở trung tâm GDNN- GDTX Lục Ngạn”

Kính thưa: BAN GIÁM ĐỐC VÀ TOÀN THỂ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG HỘI NGHỊ!

 

Sau khi nghe bản báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và bản phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tôi  xin hoàn toàn nhất trí  với ban báo cáo vừa  nêu . Đến với đại hội nghị tôi xin trình bày tham luận:

         Sau 14 năm Trung tâm GDNN- GDTX Lục ngạn đã và đang đào tạo nghề trung cấp và gặt hái được những thành công  nhất định như đa dạng nghề đào tạo, số lượng, chất lượng đào tạo được nâng lên. Tuy nhiên ở một số học sinh sau khi tốt nghiệp còn hạn chế về tay nghề, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Do vậy: “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề  ở trung tâm GDNN- GDTX Lục Ngạn” trong năm thứ 15 cần bổ sung và hoàn thiện. Trước hết, để khắc phục và hoàn thiện ta cần nhìn lại  kết quả cũng như những tồn tại hạn chế  trong những năm qua.

           1. Thực trạng học sinh ở Trung tâm:

           - Học sinh ở Trung tâm được xét tuyển đầu vào có kết quả rất thấp , đa số các em là con của các gia đình nghèo và là  người dân tộc thiểu số, nói tiếng phổ thông chưa thạo, do đó việc nhận thức việc học nghề đối với các em rất khó khăn.

          - Chất lượng đào tạo nghề mặc dù đã ngày càng được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về tay nghề, về các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm... Kỹ năng nghề, năng lực nghề nghiệp của lao động

           - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề hiện nay còn nhiều thiết bị còn lạc hậu, không phù hợp với yêu cầu của công nghệ mới, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

          - Quy mô đào tạo tăng mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cơ cấu đào tạo theo trình độ chưa hợp lý, đặc biệt là nhu cầu lao động trình độ tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm, xuất khẩu lao động và nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

          - Cơ cấu ngành nghề đã được điều chỉnh nhưng vẫn chưa phù hợp với nhu cầu thường xuyên thay đổi của thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

           2.Nguyên nhân :

           - Phần lớn các em vẫn chưa nhận thức đúng mức về vai trò của dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật là một trong những nhân tố quyết định thành công và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như trong toàn vùng.

          - Các điều kiện đảm bảo chất lượng còn hạn chế như: đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình dạy nghề, cơ sở vật chất, thiết bị.

          - Các doanh nghiệp chưa thấy được lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc tham gia dạy nghề.

           - Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội.

           - Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ,thiếu thốn về tình cảm của bố -của mẹ,nhiều em có khó khăn về kinh tế.

           -Thiếu sự quan tâm của gia đình.

           - Do GVCN còn thiếu,sự hiểu về nghề còn hạn chế .

           - Sự phối hợp giữa nhà trường -  gia đình và xã hội chưa quyết  liệt.

           - Công tác truyên tuyền còn hạn chế.

           3.Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp :

           3.1 Xây dựng đội ngũ:

           - Tuyển chọn giáo viên có năng lực và phải thực sự có tránh nhiệm với công việc.Thường xuyên tổ chức trao đổi học tập về phương pháp chủ nhiệm.Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đội ngũ giáo viên về vật chất lẫn tinh thần,tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở,tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

            - Định kỳ tạo điều kiện cho giáo viên dạy nghề được bồi dưỡng, cập nhật phương pháp đào tạo, công nghệ, kỹ thuật mới và đi thực tế sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài nước; Giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ khu vực, quốc tế được cử đi đào tạo bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

           3.2 Xây dựng cơ sở vật chất:

           - Tăng cường bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất phù hợp với nghề học,môn học.

           - Phối kết hợp trường liên kết sử dụng nhiều thiết bị vật tư phù hợp với thị trường hiện nay đang dùng.Để tăng tính thực tiễn,góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

          - Chuẩn hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề theo hướng tiếp nhận và áp dụng tiêu chuẩn CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới đối với những nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế; Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề cho các nghề trọng điểm quốc gia. Các cơ sở dạy nghề phái đảm bảo tiêu chuẩn về CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu cho các nghề đào tạo.

          3.3.Nâng cao chất lượng giáo dục :  

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh,học sinh nhằm nâng cao nhận thức,ý thức của từng em trong việc học.

          - Giáo viên chủ nhiệm cần có kiến thức vững vàng,hiểu biết rõ về nghề các em theo học – Từ đó mới có thể uốn nắn kịp thời khi các em chán học.

          - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối kết hợp giáo viên bộ môn phân hoá học sinh kịp thời ,xây dựng kế hoạch đề xuất bồi dưỡng.

          - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể để động viên,xử lý kịp thời đối với các em có thành tích,vi phạm nội quy.

          - Tăng cường việc kiểm tra hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.

          - Đưa ra giải pháp kịp thời khi hoạt động dạy và học chưa đáp ứng với yêu cầu.

          - Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp theo hướng Phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân lực ở Vùng để gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp; Huy động sự tham gia của doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp FDI) trong việc xây dựng chương trình, giáo trình ngắn hạn của các nghề ở trình độ SCN; Các doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề hoặc tổ chức dạy nghề tại doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp đó; Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm (số lượng, chất lượng, nghề, trình độ đào tạo...) và chế độ đối với người lao động cho các cơ sở dạy nghề; Tăng cường đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo đơn đặt hàng của các doạnh nghiệp FDI và của các khu công nghiệp, khu kinh tế. Mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp đảm bảo cho người học nghề sau khi kết thúc khóa học người học có việc làm ngay.

          3.4 . Tính phối hợp ,tính đồng bộ, trách nhiệm .

          + Trong quản lý học sinh cần phải hòa nhịp của Ban giám đốc,nhà trường – gia đình – thầy cô giáo chủ nhiệm – thầy cô dạy.

          + Trong giảng dạy cần phải là sự đồng bộ giữa giáo viên và người học. Hẫu thuận sau đó không thể thiếu sự vào cuộc của ban giám đốc ,gia đình, giáo viên chủ nhiệm.

          +Nâng cao sự chia sẻ của gia đình trong việc giáo dục con em trong việc chấp hành nội quy quy định của trường và xã hội.

          +Nâng cao sự hòa đồng ,sự chia sẻ của học sinh về môn học.

          + Trung tâm và trường liên kết thống nhất:

          - Xác định đúng nhu cầu đào tạo.

          - Hoàn thiện phương pháp đào tạo

          - Xây dựng tốt chương trình đào tạo

          - Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị học tập

          - Làm cho người học hiểu được điều kiện gì mà thiên nhiên và xã hội có thể dành cho con người, nói cách khác là con người có những khả năng gì và những hạn chế gì.

          - Dạy cách sống, chuẩn bị cho thế hệ trẻ biết cách đối mặt với khó khăn, bất trắc, và những vấn đề mà con người phải giải quyết.

          - Hiểu biết về tư cách thành viên của cộng đồng, của công dân một nước, và công dân của Trái đất, biết đối thoại với những người khác, bảo vệ quan điểm mình cho là đúng đắn, tìm hiểu một cách khách quan và khoan dung với các quan điểm, các tín ngưỡng khác với mình.

          - Hiểu cách học, cách làm, cách tổ chức, liên kết các tri thức nhằm nâng cao hiệu quả tư duy và hành động của mình.

          4-Hiệu quả.

           Áp dụng biện pháp trên sẽ mang lại kết quả cao cụ thể:

          - Tạo hứng thú cho người học ban đầu,không có sự mơ hồ về nghề mình đang học.

          - Tạo cơ hội chọn việc làm theo sở trường,sở đoản.

          - Tạo sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn.

          - Tự tin hơn sau khi được đào tạo.

          5-Đề xuất ,kiến nghị khả năng áp dụng:

          +Ban giám đốc khi phối hợp với các đơn vị liên kết cần đề xuất:

          - Tăng cường cơ sở vật chất theo sự đổi mới của xã hội.

          - Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

          - Nên tổ chức thi tay nghề cho các em giữa các đơn vị cùng nghề đào tao.

          + Tham mưu tốt để có nhiều thiết bị vật tư giảng dạy mới phù hợp .

          + Tăng cường công tác tuyên truyền với người dân hiểu về trung tâm nhiều hơn.

          + Trên đây chỉ là một vài biện pháp mà bản thân tôi đã thực hiện trong suốt quá trình giảng dạy, quản lý tổ Đào tạo nghề -HN tại trung tâm GDNN - GDTX Lục Ngạn và thấy có hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là ý kiến cá nhân nên chắc chắn vẫn có những điều còn hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp, trao đổi ý kiến từ các đồng nghiệp để ngày càng có nhiều biện pháp giúp học sinh học Nghề có hiệu quả hơn và Học nghề trung cấp không còn là “mơ hồ” ngán ngẩm của các em nữa.Học nghề Trung cấp tại trung tâm GDNN - GDTX Lục Ngạn là địa chỉ tin cậy của con em Lục Ngạn nói  riêng ,địa bàn lân cận nói chung.

 

                                                                                        Giáo viên tham luận

                                                                                                                   Đỗ Thị Thùy


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website